MESTRE/A D’AULA - Roquetes

5 semanas publicado
Administração e ...
Roquetes
Empresa privada

Descrição

MESTRE/A D’AULA
Cerquem mestre/a d’aula pel SPAAI Grèvol a Roquetes (Baix Ebre),
de Fundació Resilis

Funcions a desenvolupar:
Establir una relació d’ensenyament-aprenentatge.
Elaborar i desenvolupar la programació educativa i d’activitats de l’aula.
Realitzar l’adaptació curricular al ritme d’aprenentatge i a les capacitats de l’alumnat.
Fer seguiment i avaluació continua dels progressos de l’alumnat.
Aportar els recursos i pautes necessàries de cara que l’alumnat pugui assolir uns hàbits d’estudi i de treball de manera individual.
Participar en l’elaboració de documents i l’avaluació del funcionament de la pròpia aula.
Compartir amb tot l’equip multidisciplinari del centre la informació relativa a l’encàrrec assignat i a les funcions de formació dels i de les adolescents, perquè es tingui en compte la intervenció realitzada a l’aula i aconseguir una coherència.

S’ofereix:
1 vacant de llarga durada
Horari: de 8h a 15:30h
Categoria: diplomat/da cicle no continuat – conveni acció social
Incorporació: Juny 2020

Requisitos

Diplomatura/Grau en Educació primària.
Preferentment disposar de mínim un any d’experiència com a Mestre/a en l’àmbit sociocultural, amb infància i/o adolescència en risc
És imprescindible domini del català parlat i escrit, domini dels paquets informàtics estàndards.
Disposar de carnet de conduir des de més d’1 any i vehicle propi.
En compliment de l'article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de Protecció Jurídica del Menor, es requereix el Certificat d'Antecedents Penals per delictes de naturalesa sexual vigent, emès pel Registre Central, abans de la contractació.

Perfil competencial:
Capacitat de treballar a nivell individual i grupal.
Ser una persona sincera i flexible.
Ser una persona responsable.
Capacitat d’empatia per tal de comprendre millor a l’altre.
Capacitat d’escolta activa amb les persones usuàries i professionals.
Respectar la dignitat de i de les infants i adolescents, la seva família i la de totes les persones del centre, independentment del seu origen i de la seva cultura.
Capacitat de treballar sota pressió.
Formar-se de manera continuada.

Detalhes da Vaga

Disciplina: Outros

A empresa contratante prefere manter seu nome privado. Ele será divulgado apenas a candidatos selecionados.

Este processo de contratação foi encerrado

O processo de contratação está fechado e não está aceitando novos Currículos

Indicar um amigo