Psicòleg/a CREI EL GUARET - Tarragona

10 Wochen Veröff ...
Tarragona
Private Company

Beschreibung

PSICÒLEG/LOGA
Pel CREI El Guaret de Valls (Tarragona), de Fundació Resilis
Centre residencial d’educació intensiva que té per objectiu donar resposta educativa i assistencial a la adolescència que presenta alteracions de conducta.

El seu objectiu és el de vetllar per l’àrea psico-educativa dels i de les adolescents, promovent la seva adaptació social, potenciant el seu benestar psicològic, el seu equilibri emocional i conductual, i fomentant la seva autonomia personal i social a partir del programa terapèutic individualitzat.

Funcions a desenvolupar:
En relació amb els/les adolescents:
Fer l’avaluació psicològica en la vessant emocional, cognitiva i psicopatològica.
Fer el tractament, la intervenció i la prevenció, si escau, de l’àrea emocional i relacional.
En relació a la família o persona de referència
Fer la intervenció, sobre els casos derivats per l’equip, amb el familiar responsable del jovent amb dificultats psicològiques, i fer assessorament i orientació psicoeducativa, tant de manera individual com grupal.
En relació amb l’entorn:
Fer valoració psicològica dels factors de l’entorn de les persones en els àmbits d’intimitat i de la comunicació, per afavorir el propi control.
En relació amb l’equip interdisciplinari:
Planificar i elaborar el programa terapèutic individual conjuntament amb la resta de l’equip.
Proporcionar pautes d’intervenció i orientació psicològica a l’equip interdisciplinari.
Participar en l’elaboració de la memòria anual d’activitats del centre i altres estudis i treballs i facilitar les dades relatives a l’àmbit de la seva competència.
Coordinar-se amb la xarxa de Salut Mental i participar de manera activa en els plans de millora del centre.

S’ofereix:
Contracte al 100%
Horari: Dilluns, dimarts, dijous i divendres de 7:45h a 15:15h i els dimecres de 14h a 21h.
Categoria: Llicenciat cicle continuat del Conveni d’Acció Social
Incorporació: immediata

Requisites

Requisits:
Llicenciatura o Grau en Psicologia (imprescindible).
Es valorarà formació en psicologia clínica i psicoteràpia.
Es valorarà formació complementaria en l’àmbit d’infància en risc.
Es valorarà experiència en l’àmbit de la infància i l’adolescència amb problemes de conducta.
És imprescindible domini del català parlat i escrit, domini dels paquets informàtics estàndards.
Disposar de carnet de conduir i vehicle propi per arribar al centre.
En compliment de l'article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de Protecció Jurídica del Menor, es requereix el Certificat d'Antecedents Penals per delictes de naturalesa sexual vigent, emès pel Registre Central, abans de la contractació.

Perfil competencial:
Ser una persona objectiva i saber mantenir la distància òptima, establint vincles afectius de manera positiva que afavoreixin el creixement personal dels i de les adolescents.
Actuar amb coherència amb el projecte del servei i la missió de l’entitat.
Respectar la dignitat dels i de les infants i joves, la seva família i la de totes les persones del centre, independentment del seu origen i de la seva cultura.
Capacitat de treballar a nivell individual i grupal.
Capacitat d’empatia per tal de comprendre millor a l’altre.
Capacitat de donar respostes immediates en situacions imprevistes.
Capacitat de treballar sota pressió.
Gestionar les crisis i els conflictes.
Ser una persona creativa i saber gestionar els recursos disponibles.

Offer Details

Berufsfeld: Other

Das einstellende Unternehmen zieht es vor anonym zu bleiben und seinen Namen nur ausgewählten Bewerbern mitzuteilen.

Dieses Bewerbungsverfahren ist geschlossen

Dieses Bewerbungsverfahren ist geschlossen und nimmt keine neuen Lebensläufe mehr an

Einen Freund (m/f) empfehlen