Estudiant en pràctiques al Catalunya Convention Bureau (Agència Catalana de Turisme) - Barcelona

29 Wochen Veröff ...
Verwaltung und ö ...
Barcelona
Private Company

Beschreibung

Funcions principals:
-Suport a la Direcció del Catalunya Convention Bureau (CCB) en totes les tasques administratives generals que es generin dins de la unitat i per la seva activitat pròpia, així com en projectes específics. Com a projectes estratègics per aquest any cal destacar: la reestructuració del producte de reunions i esdeveniments professionals de Catalunya, la realització del primer Pla de Comunicació de Catalunya com a destinació de reunions, i la digitalització del projecte.
-Suport a la Direcció del CCB en la seva tasca de representació o promocional; organització, coordinació i seguiment de viatges; reunions i d’altres tasques que es portin amb els col·laboradors externs i els Centres de Promoció Turística (CPT) de l’Agència Catalana de Turisme (ACT) a l’estranger. A més, donarà suport en els desplegament de nous projectes al càrrec de la Direcció identificats en el marc del nou Pla de Màrqueting de Turisme de Catalunya Focus MICE 2022.
-Suport en el disseny i comunicació de valor; en la creació de nous productes, en tasques de recerca, generació de coneixement i continguts específics, així com en la gestió de dades.
-Suport en la gestió de suports de comunicació, canals i continguts: CRM, Infotur, Web, APP VisitCatalonia MICE, Banc d’Imatges, entre d'altres.
-Suport en la gestió administrativa dels membres del CCB, empreses catalanes col·laboradores del sector.
-Presència i suport en l’execució d’accions promocionals organitzades a Catalunya: l’ACT: fires, workshops, famtrips, presentacions, jornades, i d’altres accions que es puguin realitzar amb aquest objectiu.

Requisites

-Ser menor de 30 anys.
-Estar en possesió d'una titulació universitària (haver obtingut el títol fa menys de 4 anys).
-Ser ciutadà/na espanyol/a o estranger/a amb permís de residència.
-No haver sigut estudiant del programa CITIUS de la UAB anteriorment.
-No realitzar qualsevol altra activitat acadèmica o laboral que dificulti el seguiment del programa.

Titulació
Titulació universitària superior en Empresarials, Màrqueting, Comunicació, Publicitat, Turisme o mòduls combinats.

Coneixements
-Gestió de BBDD i continguts.
-Anàlisis de mercat i de màrqueting.
-Comunicació digital i xarxes socials.
-Organització de reunions, congressos, incentius i esdeveniments.
-Gestió administrativa i comercial.
-Oferta catalana, especialment la vinculada a l’activitat de reunions, congressos, convencions i incentius.

Idiomes
-Català: nivell de suficiència.
-Castellà: nivell fluït.
-Anglès: nivell fluït (Advanced aconsellable).

Competències
-Preocupació per l’eficiència.
-Treball en equip.
-Orientació al client.

Ofimàtica
Word, Excel, Outlook, Power Point, Access i Internet: nivell avançat.

Es valora:
-Estudis de Postgrau en Turisme de reunions, congressos i esdeveniments.
-Experiència i coneixements en la gestió i generació de data.
-Coneixement d’altres idiomes estrangers.

Oferim:
-Flexibilitat horària.
-Formar part d’una entitat de promoció turística de referència.
-Possibilitat d’aprenentatge i coneixement del sector turístic català i dels seus mercats.
-Viure el desplegament del nou Pla de Màrqueting de Turisme de Catalunya Focus MICE 2022.
-Treballar en un equip multidisciplinari i multimercat.
-Bon ambient de treball.

Offer Details

Berufsfeld: Marketing

Das einstellende Unternehmen zieht es vor anonym zu bleiben und seinen Namen nur ausgewählten Bewerbern mitzuteilen.

Dieses Bewerbungsverfahren ist geschlossen

Dieses Bewerbungsverfahren ist geschlossen und nimmt keine neuen Lebensläufe mehr an

Einen Freund (m/f) empfehlen