Sotsdirector/a de Centre - - Reus

32 Wochen Veröff ...
Verwaltung und ö ...
Reus
Private Company

Beschreibung

SOTSDIRECTOR/A
Per CRAE Ball de Cavallets, de Reus de Fundació Resilis
Servei residencial d'acolliment, que té per objectiu donar resposta
educativa i assistencial a infants i adolescents mentre no poden retornar amb la seva família o se'ls troba una família acollidora.

Funcions a desenvolupar:
Coordinant-se i donant suport a les funcions del Director/a, i sempre vetllant per seguir la línia educativa del centre, les seves principals tasques seran:
Assumir de forma adequada les funcions i responsabilitats que la direcció li delega.
Assumir de forma òptima les tasques documentals que té assignades.
Contribuir de forma òptima a la planificació i organització del servei.
Ser capaç d’anticipar i preveure problemàtiques.
Mostrar disponibilitat i eficiència per donar respostes adequades a situacions urgents inesperades.
Contribuir de forma activa en l’eficiència del servei, mantenint un bon ambient de treball.
Participar de forma proactiva i enriquidora en les reunions d’equip directiu.
Vetllar pel desenvolupament global i l’interès superior dels infants i joves atesos al servei.
Vetllar pel compliment del treball amb les famílies d’acord amb el projecte educatiu, la programació i el PEI.
Supervisar i acompanyar els educadors/es en l’aplicació de la línia pedagògica i metodològica del servei d’acord amb el PEC, el RRI i la programació.
Entre d’altres tasques pròpies del lloc de treball.

S’ofereix:
Substitució de llarga durada
Horari: de dilluns a divendres de 9h a 16:30h (flexible)
Categoria: SotsDirecció Cicle Continuat del Conveni d’acció social
Incorporació: 21/10/2019

Requisites

Imprescindible Diplomatura o Grau en Educació Social o Pedagogia
Imprescindible experiència prèvia en acolliment residencial especialitzat en adolescents.
Imprescindible haver treballat en CRAE’s/CREI’s
Es valorarà experiència en l’àmbit social, preferentment com a coordinador/a o sotsdirector/a de centre o en gestió d’equips.
Disponibilitat i flexibilitat horària.
Certificat d’antecedents penals per delictes d’origen sexual vigent.

Perfil competencial:
Actuar amb coherència amb el projecte del servei i la missió de l’entitat.
Capacitat de resoldre problemes i prendre decisions de forma àgil i eficaç.
Capacitat d’escoltar i ser receptiu davant les diferents propostes d’intervenció que es puguin efectuar respecte el funcionament del centre.
Capacitat de treball en equip, treball sota pressió i de gestionar la crisis i els conflictes.
Capacitat de motivar els professionals del centre vers el seu treball, tot establint relacions interpersonals, per tal d’aconseguir una implicació positiva.
Afavorir l’assoliment del màxim grau d’autonomia personal dels adolescents.
Capacitat de lideratge, organització i planificació.
Formar-se de manera continuada.

Offer Details

Berufsfeld: Other

Das einstellende Unternehmen zieht es vor anonym zu bleiben und seinen Namen nur ausgewählten Bewerbern mitzuteilen.

Dieses Bewerbungsverfahren ist geschlossen

Dieses Bewerbungsverfahren ist geschlossen und nimmt keine neuen Lebensläufe mehr an

Einen Freund (m/f) empfehlen