Integrador/a - Centre Obert Salt - Girona

35 Wochen Veröff ...
Verwaltung und ö ...
Girona
Private Company

Beschreibung

INTEGRADOR/A SOCIAL

Servei socioeducatiu diürn de Salt (Centre Obert),
Fundació Infància i Família
És un servei que ofereix una atenció educativa integral i intensiva per a aquells infants i les seves famílies en situacions de vulnerabilitat i risc social en un entorn de suport preventiu i promocionador.

Funcions a desenvolupar:
Col·laborar en tasques de disseny, programació, execució i avaluació de projectes i activitats.
Realitzar intervenció individual, d’acord amb els processos tècnics i metodologies que s’imparteixin.
Realitzar activitats d’intervenció comunitària amb grups de menors i grups de pares i mares.
Realitzar i participar en activitats comunitàries de dinamització, generades entorn l’àmbit d’infància i família i projectes prèviament programats i consensuats amb l’equip educatiu.
Es coordinaran amb les entitats del municipi necessàries per a desenvolupar la tasca professional.
Elaboració d’informes descriptius i documentació necessària, mantenint-la al dia.
Elaborar projectes individuals i saber programar objectius i activitats.
Participar en les reunions d’equip.

S’ofereix:
2 vacants - 100% de jornada
Horari:
De setembre a juny: dilluns, dimecres i dijous de 16h a 20h. Dimarts de 15:30h a 20h. Divendres de 16:30h a 20h.
Juliol i agost: Dilluns de 8h a 15h. Dimarts, dimecres, dijous i divendres de 8:30h a 15h.
Categoria: Personal qualificat cicle no continuat - conveni acció social
Incorporació: immediata

Requisites

CFGS Integració Social (imprescindible)
Disposar d’experiència en treball amb infants, famílies i comunitat des d’una perspectiva
socioeducativa.
Domini del català i castellà, tant parlats com escrits.
Domini del paquet office (Word, Excel, ppt)
Certificat de Penals per delictes de naturalesa sexual, vigent.

Perfil Competencial:
Capacitat de resolució de conflictes.
Capacitat d’organització i planificació.
Capacitat d’empatia.
Iniciativa i capacitat de treballar tant en equip com de forma autònoma.

Offer Details

Berufsfeld: Other

Das einstellende Unternehmen zieht es vor anonym zu bleiben und seinen Namen nur ausgewählten Bewerbern mitzuteilen.

Dieses Bewerbungsverfahren ist geschlossen

Dieses Bewerbungsverfahren ist geschlossen und nimmt keine neuen Lebensläufe mehr an

Einen Freund (m/f) empfehlen