91926 - Especialista d'Investigació de Mercat - Barcelona

14 Wochen Veröff ...
Energie
Barcelona
Private Company

Beschreibung

-Impulsar una millor presa de decisions i per a guiar l'estratègia competitiva del departament màrqueting al voltant de les oportunitats i tendències de mercat, la penetració i el desenvolupament a partir de Market Intelligence.
-Definició dels perfils de client i segments de l'empresa, les seves necessitats i reptes, per a la generació d'insights que permetin l'actualització de la proposta de valor empresarial i l'execució de missatges i campanyes alineades a aquesta proposta de valor
-Estreta col·laboració amb altres departaments, però especialment amb vendes, Customer Care i IT.
FUNCIONS:
1. Gestió de Market Intelligence tools (Power BI i Arc Gis, geomàrqueting).
2. Anàlisi de característiques demogràfiques i psicogràfiques d'usuaris de la web i compartir insights i propostes d'acció amb el departament, a partir de Google Analytics.
3. Actualització periòdica dels perfils de client (buyer persona) a través d'entrevistes/reunions de grup a clients i equip comercial.
4. Gestió i actualització dels segments de clients i anàlisi de la competència, proposant accions de diferenciació.
5. Desenvolupament i llançament d'ofertes per a l'equip comercial a partir de les propostes de valor definides per segment.
6. Coordinació i monitorització de el progrés d'estudis de mercat per a la detecció de customer insights, oportunitats de creixement per al negoci i/o desenvolupament de producte
7. Anàlisi de tendències i oportunitats de mercat de gas espanyol.
8. Guiar el departament de màrqueting mitjançant la comunicació de troballes i proposta d'oportunitats d'accions a partir d'aquests estudis/anàlisi.
-Tipus de relació professional: Contracte
-Tipologia de contracte: Indefinit
-Núm. Hores setmanals: 40
-Horari: 9-18
-Retribució brut anual: 22000

Requisites

-Categoria professional: Oficial
-Formació reglada requerida: Llicenciatura
-Temps d'experiència: 1-3
-Coneixements informàtics: - Coneixements d'IT (Power BI, Geomàrqueting, Google Analytics, etc.).
-Altres requeriments específics:
- Experiència en la gestió de:
-Estudis de mercat
-Elaboració de customer insights
-Focus groups
- Investigació quantitativa/qualitativa
- Enfocat a client
-Competències personals més desenvolupades: Planificació i organització, Iniciativa, Orientació a l'assoliment, Comunicació, Pensament Analític, Preocupació per l'ordre i la qualitat
-Idiomes: Castellà - Avançat, Català - Avançat, Anglès - Avançat

Offer Details

Berufsfeld: Management

Das einstellende Unternehmen zieht es vor anonym zu bleiben und seinen Namen nur ausgewählten Bewerbern mitzuteilen.

Dieses Bewerbungsverfahren ist geschlossen

Dieses Bewerbungsverfahren ist geschlossen und nimmt keine neuen Lebensläufe mehr an

Einen Freund (m/f) empfehlen