Integradors/es Centre Acollida (Caps de setmana i festius) - Dosrius

5 weeks published
NGOs and public ...
Dosrius
Private Company

Description

La Fundació Pere Tarrés cerca 2 Integradors/es socials per un centre d’acollida de menors d’edat estrangers no acompanyats, ubicat al municipi de Dosrius.

Necessitem cobrir les següents vacants:
-Horari de matí: de 8 a 15h caps de setmana i festius per cobrir una baixa de maternitat.
-Horari de tarda: de 15 a 22h caps de setmana i festius, contracte fins al 20/06 amb possibilitats de continuar.

Les funcions de les persona seleccionada seran:
- Facilitar els hàbits d’autonomia personal i social que permeti a les persones usuàries obtenir una bona socialització i autonomia.
- Ajudar a l’assoliment dels hàbits bàsics d’higiene, alimentació, salut, ordre/treball, així com les habilitats socials.
- Implementació d'activitats previstes dins els projectes educatius individuals i grupals.
- Organització, execució i avaluació de les activitats lliures i/o programades, segons el pla anual d'activitats, sota la supervisió del/la professional referent tècnic.
- Motivació dels usuaris/es mitjançant la participació en diverses activitats.
- Control de les incidències o símptomes que afectin als usuaris/es i comunicació d'aquests, si escau, a la coordinació o direcció.
- Formalització de la documentació i dels registres propis del servei.
- Suport a l'educador/a en activitats específiques.
- Traspassar les informacions rellevants a altres serveis, de les intervencions que s'estan duent a terme.
- Participació en les activitats comunitàries i/o de desenvolupament comunitari que determini el pla anual d'activitats.
- Detectar i fomentar les xarxes de suport formal i informal en l'entorn més proper al servei.

Requisites

-Cicle formatiu grau superior en Integració social.
-Experiència en intervenció amb joves menors no acompanyats
-Experiència en acollida amb joves nouvinguts
-Valorable coneixements en àrab o francès.
-Disposar del certificat negatiu de delictes sexuals.
-Disposar de vehicle propi.
-Estar donat/da d'alta al SOC.

Offer Details

Discipline: Other

The hiring company prefers to keep their name private and it will only be notified to selected applicants.

This hiring process is closed

This hiring process is closed and is not accepting new CVs

Refer a friend