Psicòleg/a CREI EL GUARET - Tarragona

10 semanas publicado
Tarragona
Empresa privada

Descrição

PSICÒLEG/LOGA
Pel CREI El Guaret de Valls (Tarragona), de Fundació Resilis
Centre residencial d’educació intensiva que té per objectiu donar resposta educativa i assistencial a la adolescència que presenta alteracions de conducta.

El seu objectiu és el de vetllar per l’àrea psico-educativa dels i de les adolescents, promovent la seva adaptació social, potenciant el seu benestar psicològic, el seu equilibri emocional i conductual, i fomentant la seva autonomia personal i social a partir del programa terapèutic individualitzat.

Funcions a desenvolupar:
En relació amb els/les adolescents:
Fer l’avaluació psicològica en la vessant emocional, cognitiva i psicopatològica.
Fer el tractament, la intervenció i la prevenció, si escau, de l’àrea emocional i relacional.
En relació a la família o persona de referència
Fer la intervenció, sobre els casos derivats per l’equip, amb el familiar responsable del jovent amb dificultats psicològiques, i fer assessorament i orientació psicoeducativa, tant de manera individual com grupal.
En relació amb l’entorn:
Fer valoració psicològica dels factors de l’entorn de les persones en els àmbits d’intimitat i de la comunicació, per afavorir el propi control.
En relació amb l’equip interdisciplinari:
Planificar i elaborar el programa terapèutic individual conjuntament amb la resta de l’equip.
Proporcionar pautes d’intervenció i orientació psicològica a l’equip interdisciplinari.
Participar en l’elaboració de la memòria anual d’activitats del centre i altres estudis i treballs i facilitar les dades relatives a l’àmbit de la seva competència.
Coordinar-se amb la xarxa de Salut Mental i participar de manera activa en els plans de millora del centre.

S’ofereix:
Contracte al 100%
Horari: Dilluns, dimarts, dijous i divendres de 7:45h a 15:15h i els dimecres de 14h a 21h.
Categoria: Llicenciat cicle continuat del Conveni d’Acció Social
Incorporació: immediata

Requisitos

Requisits:
Llicenciatura o Grau en Psicologia (imprescindible).
Es valorarà formació en psicologia clínica i psicoteràpia.
Es valorarà formació complementaria en l’àmbit d’infància en risc.
Es valorarà experiència en l’àmbit de la infància i l’adolescència amb problemes de conducta.
És imprescindible domini del català parlat i escrit, domini dels paquets informàtics estàndards.
Disposar de carnet de conduir i vehicle propi per arribar al centre.
En compliment de l'article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de Protecció Jurídica del Menor, es requereix el Certificat d'Antecedents Penals per delictes de naturalesa sexual vigent, emès pel Registre Central, abans de la contractació.

Perfil competencial:
Ser una persona objectiva i saber mantenir la distància òptima, establint vincles afectius de manera positiva que afavoreixin el creixement personal dels i de les adolescents.
Actuar amb coherència amb el projecte del servei i la missió de l’entitat.
Respectar la dignitat dels i de les infants i joves, la seva família i la de totes les persones del centre, independentment del seu origen i de la seva cultura.
Capacitat de treballar a nivell individual i grupal.
Capacitat d’empatia per tal de comprendre millor a l’altre.
Capacitat de donar respostes immediates en situacions imprevistes.
Capacitat de treballar sota pressió.
Gestionar les crisis i els conflictes.
Ser una persona creativa i saber gestionar els recursos disponibles.

Detalhes da Vaga

Disciplina: Outros

A empresa contratante prefere manter seu nome privado. Ele será divulgado apenas a candidatos selecionados.

Este processo de contratação foi encerrado

O processo de contratação está fechado e não está aceitando novos Currículos

Indicar um amigo